logo

Konzervativna stomatologija i endodoncija

Karijes ili hemijsko oštećenje površine zuba nastalo zbog metaboličkih događaja u karijesu koji se taloži na zubima može se javiti na svim slojevima zuba i njegovim komponentama. Oštećenje zubnog tkiva koje je najčešće uzrokovano karijesom ili traumatskim oštećenjem, sanira se pomoću vrhunskih kompozitnih materijala koji oponašaju prirodne zube.

Napredovanje karijesa može zahvatiti jednu ili više površina zuba, tako da prilikom izrade ispuna nakon uklanjanja karijesa možemo govoriti o jednopovršinskom, dvopovršinskom ili višepovršinskom ispunu.

Ukoliko karijes napreduje dublje do zubne pulpe (živca) pristupa se endodontskom zahvatu. Pulsirajuća bol, koja se pojačava na tople nadražaje te prilikom ležećeg položaja tijela upućuje na upalu zubne pulpe (pulpitis). Tada je potrebno pristupiti endodontskom liječenju
zuba.

Endodoncija je grana stomatologije koja se bavi prevencijom i terapijom bolesti zubne pulpe i periapikalnog tkiva. Primarni cilj endodoncije je sačuvati prirodni zub te time odgoditi ili spriječiti protetsku i implantološku terapiju. Postupci pomoću kojih se to postiže su dijagnoza
i terapija boli pulpnog porijekla, terapija vitalne pulpe, nehirurški tretman korijenskog kanala, ponovna terapija neuspjelog liječenja, izbjeljivanje endodontski liječenih zuba te endodontska hirurgija.

Call Now ButtonPozovite nas