logo

parodontopatija Tag

parodontopatija

Parodontopatija je progresivno oboljenje potpornog aparata zuba. Potporni aparat zuba-parodoncijum, kao što mu i samo ime kaže, ima ulogu u potpori zuba i njihovom učvršćivanju u kosti. U parodoncijum spadaju cement zuba, kost, periodontalni ligament i gingiva. Ukoliko je i jedan od ovih elemenata ugrožen, cijeli potporni aparat ulazi u fazu propadanja. To se dešava postepeno, pa je ovo zato progresivno oboljenje. Uzročnik parodontopatije jesu bakterije...

Read More
Call Now ButtonPozovite nas