logo1

Srećan vam 20. Mart – Svjetski dan oralnog zdravlja!

Svake godine 20. marta u čitavom svijetu obilježava se Svjetski dan oralnog zdravlja. Kampanja je službeno pokrenuta 2013. godine od strane Svjetske stomatološke federacije, a cilj je bio da se promovisanjem ovog datuma i njegovim obilježavanjem svake godine sve više podigne svijest o značaju oralnog zdravlja i njegovog uticaja na cjelokupni organizam. Tokom čitave godine, a posebno na ovaj dan, stomatolozi širom svijeta podižu nivo svijesti o važnosti pravilne oralne higijene i održavaja zdrave usne šupljine. Zadnjih godina se kampanja produžava na cijelu sedmicu oko 20. marta, kako bi se što bolje uticalo na cjelokupno stanovništvo.

Svjetski dan oralnog zdravlja proglašen je 2007. godine i prvobitno je obilježavan 12. septembra. Međutim, datum je kasnije promijenjen na 20.3., kako bi imao simbolično značenje koje bi stanovništvu bilo zanimljivo i tako još više omogućavalo da se zainteresuju za svoje oralno zdravlje. Simbolčno, predstavljena su tri glavna načela koja su temelj zdrave oralne šupljine:

  1. Odrasli bi trebalo da imaju ukupno 20 prirodnih zdravih zuba na kraju života
  2. Djeca bi trebalo da imaju 20 mliječnih zuba
  3. Zdravi odrasli treba da imaju 32 zuba koji su bez karijesa

Ovim se takođe željelo pokazati da su zubi bez karijesa mogući i da nije neophodno da se zubi u nekom momentu života moraju pokvariti kako to pacijenti obično misle. Zubi bez karijesa do kraja života su održivi i poželjni.

Oralno zdravlje ne podrazumijeva samo zdravlje zuba. Obuhvaćeni su i zdravlje sluznice, pljuvačnih žlijezda, viličnog zgloba, jezika i usana. Ono predstavlja veoma bitan segment opšteg zdravlja. Ono ima višestruki značaj, kako na uticaj ostalih sistema organa, tako i za govor, okus, miris i žvakanje. To je sistem koji je neodvojiv od ostatka organizma, zato što mnogi procesi počinju u usnoj šupljini, a bitni su za harmoniju funkcionisanja sistema organa.

Usna šupljina je mjesto gdje počinje varenje. Lučenjem pljuvačke hrana se priprema za dalje varenje u želucu i formira se zalogaj. Ukoliko je stanje zuba narušeno, ili ako postoji bilo kakva disharmonija sluznice ili patologija pljuvačnih žlijezda, varenje će naići na poteškoće u svom daljem toku u želucu i crijevima. Nepravilno formiran zalogaj, a naročito nedovoljno sažvakana hrana, preduslov su da se javi poremećaj daljeg varenja. Takođe, ukoliko postoje neka oboljenja jezika koja imaju i uticaj na papile čula ukusa, to takođe može uticati na verenje te dovesti do poremećaja ishrane.

Usna šupljina ima uticaja i na disanje. Ukoliko postoji disharmonija u odnosu gornje i donje vilice, pa je zagrižaj otvoren a usne nekompletno spojene odnosno nekompetentne, dolazi do prinudnog disanja na usta, što dovodi do isušivanja sluznice i udisanja neprečišćenog i nezagrijanog vazduha u pluća.

Credits: wallpapersden.com

Estetika lica, vilica, usana i zuba ima veoma važan uticaj na psihološko zdravlje i samopouzdanje. Usne, osmijeh i zubi odnosno cjelokupno lice je nešto što prvo primijetimo na osobi sa kojom stupamo u kontakt. Iz tog razloga je upravo ovaj segment izrazito važan za psihološki razvoj pojedinca.

Uticaj oralnog zdravlja igra ogromnu ulogu u razvoju djeteta, kako fizičkog tako i psihičkog. Dijete čiji su zubi zahvaćeni karijesom, obično je nesigurno u sebe, povlači se i gubi samopouzdanje. Isto tako, rani gubiak zuba utiče na kasniji raspored stalnih zuba, ima uticaj na varenje i razvoj govora.

Ishrana je poseban segment na koji se stavlja naglasak u toku obilježavanja ovog dana, ali i tokom čitave godine. Pravilna izbalansirana ishrana utiče na pravilan razvoj organizma, raspodjelu makronutrijanata, minerala i vitamina, produkciju pljuvačke i sprječavanje nastanka karijesa. Neprerađena hrana, ishrana bez šećera i sokova siguran je put ka zdravlju i oralne sredine, ali i svih ostalih sistema organa.

Upotreba odgovarajće četkice i paste takođe igra veliku ulogu. Poremećen dentalni biofilm na površini zuba osnovni je preduslov za sprječavanje nastanka karijesa, a to se može postići samo pravilnom upotrebom sredstava za higijenu. Pravilna tehnika pranja zuba i pasta bez SLS – a su ključ dobre oralne higijene i preventive. Svake godine se stanovništvu pokazuje pravilna tehnika pranja zuba i daju se preporuke za izbor četkice.

Velika pažnja se zadnjih godina sve više posvećuje i karcinomima usne duplje. Karcinomi u oralnoj sredini su izrazito agresivni, a pacijenti ih rijetko sami primijete jer je usna šupljina nije izložena svakodnevnom pregledu te promjene obično budu zanemarene i neprimijećene dok ne dođu u kasni stadijum kada je već kasno. Zato se pacijentima stalno podiže svijest o važnosti redonih kontrola i preventivnih pregleda, a naglasak se posebno stavlja u toku sedmice obilježavanja Dana oralnog zdravlja.

Veoma je bitno tokom čitave godine voditi računa o usnoj šupljini. Ona je po svojoj prirodi izrazito osjetljivo područje, ali i ulazno mjesto za mnoge infekcije, te tako svaka promjena dovodi do narušavanja fiziološkog balansa.

Rezultati dobijeni istraživanjima koji su rađeni na našem području, svijest o zdravlju usta i zuba te znanje o pravilnoj higijeni su poražavajući. Veliki broj pacijenata nikad nije bio kod stomatologa, a više od pola ima bar jedan ili obično više zuba zahvaćnim karijesom! Takođe je veliki procenat oboljenja sluznice i  pljuvačnih žlijezda, ali i agresivnih tumora usne duplje. Cilj kampanje obilježavanja Svjetskog dana oralnog zdravlja jeste da se prevencija oralnih oboljenja što više ispromoviše i da se pacijentima objasni koliko je ustvari važna te koje su njene prednosti. Važno je shvatiti da je prevencija najbolje rješenje, jer svako oboljenje uočeno na početku može lako da se izliječi i da se tako harmonija oralnog zdravlja uopšte ne poremeti. Zbog toga su redovne kontrole na kojima će stomatolog uočiti evenualne promjene od izrazitog značaja, jer se na vrijeme može reagovati a svakako je da su tada i svi mogući terapijski postupci i medikamenti na raspolaganju i u mogućnosti upotrebe.

Kako brinemo o ostatku organizma, tako treba da brinemo i o zdravlju usne šupljine. Zanemarivanje promjena i zapostavljanje redobnih kontrola dovode do ozbiljnih posljedica teških oboljenja koja su se mogla spriječiti jednostavnim redovnim kontrolama i pregledima.

Mislite na vrijeme – prevencija je najbolje rješenje!

Podijelite:
Ostali članci
Call Now ButtonPozovite nas